މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް-- ފޮޓޯ: އެމްއެމްސީ
އެމްއެމްސީން ދޭ އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
Share
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)އިން ދޭ އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެމްސީ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކައުންސިލުންދޭ އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުންފެށިގެން ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން އިނާމުދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ، ތަހްގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި، އިޖުތިމާއީ، ތާރީހާއި ސަގާފަތް، އަދި ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ، ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ދާއިރާ، ސިޔާސީ ދާއިރާ، ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ، ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގެ ދާއިރާ، ކުޅިވަރު ދާއިރާ، ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމް، ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމް، ރިޕޯޓް، އަދި އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމެވެ. 

މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ އަދި އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާއަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމުން ކަމަށް އެމްއެމްސީ އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. 

އެމްއެމްސީ އިން ބުނެފައިވަނީ މި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގެ މެންދުރުފަހު 13:30 ގެ ކުރިން އެ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް