9568
CONFIRMED

DEATHS
8077
RECOVERED
🌏30,406,197
INFECTED
🌏20,683,110
RECOVERED
🌏950,520
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސާރާ ހާން--
ސާރާއަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ
Share
ޓީވީ ޝޯތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސާރާ ހާން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް އެކަން ހާމަކޮށް ސާރާ ބުނީ އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން ހިއްސާކޮށް ސާރާ ވަނީ އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށައި ވަރަށް އަވަހަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.

ސާރާ މަސައްކަތްކުރި ބައެއް ޝޯތަކަށް ބަލާލާއިރު އޭނާ ވަނީ ސަސުރާލް ސިމަރް ކާ އާއި "ސަޕްނާ ބަބުލް ކާ.. ބިދާއީ" އަދި "ބޭ ހުދީ" އާއި "ޖާނެ ނާދިލް ސޭ ދޫރް" ފަދަ ޝޯތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފަ އެވެ. 

ޓީވީ ޝޯތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަރިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ތަރިންގެ ތެރޭގައި ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭގެ ޕާތު ސަމްތާން އާއި ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭގެ ތަރި ޝަޗިން ތިޔާގީ ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް