11316
CONFIRMED

DEATHS
10284
RECOVERED
🌏41,171,337
INFECTED
🌏28,040,056
RECOVERED
🌏1,130,606
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި އެއިރޯފްލޮޓްގެ ފްލައިޓް-- ފޮޓޯ: އެމްއޭސީއެލް
އެއިރޯފްލޮޓްގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
Share
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، ރަޝިއާގެ އެއިރޯފްލޮޓް އެއާލައިނުން 170 ޓޫރިސްޓުންނާއެކު އިއްޔެ އަލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ރަޝިއާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އާ ދެމެދު ކުރާ ފަތުރުތައް އިއްޔެ އަލުން ފެށިއިރު، ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު އެ އެއާލައިނުން ދެން ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.

 

އެގޮތުން ފްލައިޓް ރާއްޖެ އަންނާނީ ބުރާސްފަތި އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހުކުރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. 

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފްލައިޓުތައް ދަނީ މަޑުމަޑުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރަން ފަށަމުންނެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް