9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ނޭމާއާއި ގޮންޒާލޭޒްގެ ރޭގެ މެޗުގައި--
ވަރުގަދަ މެޗެއް، ފަސް ރަތް ކާޑު!
Share
ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ ވާދަކުރި މެޗުގައި ފަސް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފިއެވެ. މި މެޗުން އެއް ލަނޑު ސުން ލަނޑުން ޕީއެސްޖީވަނީ ބަލިވެފައެވެ.
Advertisement

ފްރެންޗް ލީގުގައި މާސޭއާއި ޕީއެސްޖީ މެޗުގައި ރޭ ފަސް ރަތް ކާޑު ދެއްކި އިރު، ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާއަށްވެސް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. ނޭމާއަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކީ، މާސޭގެ ޑިފެންޑަރު އަލްވާރޯ ގޮންޒާލޭޒް ބޮލުގައި ޖެހުމުންނެވެ. މެޗަށް ފަހު ނޭމާ ބުނީ، ގޮންޒާލޭޒްގެ ގައިގާ ޖެހީ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާ ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ރޭގެ ބައްޔަކީ އައު ސީޒަންގެ ދެވަނަ ބައްޔެވެ. ކުރިން ކުޅުނު މެޗުންވެސް ޕީއެސްޖީވަނީ ބަލިވެފައެވެ. މިއީ ވޭތިވެދިޔަ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ތެރޭވެސް ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް