9494
CONFIRMED

DEATHS
7990
RECOVERED
🌏30,071,368
INFECTED
🌏20,439,652
RECOVERED
🌏944,887
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކޮވިޑް19 އަށް ބަޔަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ
ކޮވިޑް އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 70 މީހުން
Share
ކޮވިޑް19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 70 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.
Advertisement

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 70 މީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައަދަދަކަށް ދިވެހިން ހިމެނެއެވެ.

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 48 ދިވެހިންނާއި 22 ބިދޭސީންނެވެ. މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 65 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އަދި އަނެއް 5 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އަތޮޅުތެރެއިންނެވެ.

މިއާއެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9243 އަށް އަރާފައެވެ. މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 7536 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެފައިވެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މިހާރު 105 މީހަކަށް އަންނަނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 33 މީހުން ކޮވިޑް19 ގައި ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް