9770
CONFIRMED

DEATHS
8390
RECOVERED
🌏31,245,797
INFECTED
🌏21,394,593
RECOVERED
🌏963,693
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ޒެކްރިޑްޒް ރޮޑްޒީގެ ފޯނުން ފެނުނު ސެލްފީއެއް-- ފޮޓޯ: ޒެކްރިޑްޒް ރޮޑްޒީ
ގެއްލުނު ފޯނު ފެނުނުއިރު ރާމާމަކުނުގެ ސެލްފީތަކެއް
Share
މެލޭޝިއާގެ ފިރިހެނެއްގެ ގެއްލުނު ފޯނު ޖަންގަލި ތެރެއިން ފެނުނު އިރު، އޭގައި ރާމާމަކުނު ނަގާފައި ހުރި ސެލްފީތަކެއް ސޭވްވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ޒެކްރިޑްޒް ރޮޑްޒީގެ ފޯނު ގެއްލުނުތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އެ ފޯނު ފެނުނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ފަހަތުގައި އޮންނަ ޖަންގަލީގެ ތެރެއިންނެވެ. 

އެ ފޯނު ފެނުނު އިރު ރާމާމަކުނުގެ ސެލްފީގެ އިތުރުން ރާމާމަކުނެއް ފޯނު ކާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ފޮޓޯ ވެސް އޭގައި ހުއްޓެވެ. އެ ފޮޓޯތައް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފަ އެވެ. 

ޒެކްރިޑްޒް ބުނީ އޭނާގެ ފޯނު ގެއްލުމުން ވަގަށް ނެގީ ކަމަށް ހީކުރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފޯނު ގެއްލުނު ސީދާ ގޮތެއް ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އަދި އެ ފޯނުގައި ރާމާމަކުނު ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ރިކޯޑުވި ގޮތެއް ވެސް އޭނާއަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެ ފޯނު ފެނުނީ ގޭގެ ފަހަތުގައިވާ ގަސްތަކުގައި ރާމާމަކުނެއް އިން ތަން ޒެކްރިޑްޒްގެ ބައްޕައަށް ފެނުމުންނެވެ. 

އޭރު ފޯނަށް ގުޅާލުމުން ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން ރިންގުވާ އަޑު އިވުނު ކަމަށާއި، ޖަންގަލި ތެރެއަށް ވަދެގެން ފޯނު ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް