ފިޔާތަކެއް--
ފިޔާ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުތަނުން އުފުލިއްޖެ!
Share
އިންޑިއާއަށް ދިމާވެފައިވާ ފިޔާގެ ދަތިކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ކުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ފިޔާގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެގޮތުން ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު ވަނީ 700 ރުފިޔާއަށް އަރާފަ އެވެ. 

އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ ކުރި ނަމަވެސް، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ސަޕްލައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

އެކަމަކު ބާޒާރު މަތީގެ ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނަނީ މިހާރު ވެސް ސްޓޮކް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ސްޓޮކް ނުލިބި ދާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ވިއްކަނީ ކަމަށެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް