9568
CONFIRMED

DEATHS
8077
RECOVERED
🌏30,406,197
INFECTED
🌏20,683,110
RECOVERED
🌏950,520
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކާންޔޭ އަދި ކިމް--
ރުޅިވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރަން ކިމްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކޮށްފި
Share
ރުޅިވެރިކަމާއި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި ގިނަ ސެލެބްރިޓީންތަކެއްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ބޭނުން ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ކިމް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައޮ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމުން ސީރިއަސް އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން "ސްޓޮޕް ހޭޓް ފޯ ޕްރޮފިޓް" ކެމްޕޭނުގައި ކިމް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. 

ކިމް އާއި ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވި ސެލެބްރިޓީން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ. އެ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރޭގައި ލިއޮނާޑީ ޑިކެޕްރިއޯ، ސާޗާ ބެރޯން ކޯހެން، ޖެނިފާ ލޯރެންސް އަދި ކޭޓީ ޕެރީ ހިމެނެ އެވެ. 

"ސްޓޮޕް ހޭޓް ފޯ ޕްރޮފިޓް" އިންތިޒާމް ކުރި މީހުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ދޮގު މައުލޫމާތާއި ރުޅިވެރިކަން ހިމެނޭ ޕޯސްޓުތައް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމުން މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް