އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވޭ
މައްކާގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ދަނޑުބިންތަކުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި
Share
މާއްކާގެ ޖަބަލް އަމަދު ފަރުބަދައިގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސަރުކާރުގެ ދަނޑުބިންތަކުގެ ބޮޑުބައެއް އަނދައިފި އެވެ.
Advertisement

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާގެ އެ ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ ފަރުބަދަ މަތީ ޖަންގަލީގައި ހިކިފައިވާ ގިނައަދަދެއްގެ ގަސްތަކެއްގައި ރޯވެގެންނެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވޭތޯ ސިފައިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަދިވެސް އެ ސަރަހައްދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުން މިހާރުވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި ކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ސިވިލް ޑިފެންސް އިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިނުވާކަމަަށާއި އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް