11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ސުޝާންތުގެ ސްޓެޗޫ--
އިންޑިއާގައި ސުޝާންތުގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓައިފި
Share
އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތުގެ ހަނދާނުގައި އިންޑިއާގައި އޭނާގެ ސްޓެޗޫއެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.
Advertisement

ވެސްޓް ބެންގޯލް އަށް ނިސްބަތްވާ ސުކާންތޯ ރޯއި ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު އެ ސްޓެވޫ ހެދީ ވެކްސް އިންނެވެ. 

އޭއެންއައި އަށް ދިން އިންޓަވިއު އެއްގައި ސުކާންތޯ ބުނީ އޭނާއަށް ސުޝާންތު ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށާއި، ސުޝާންތު މަރުވުމުން ހަނދާނުގައި ސްޓެޗޫއެއް ހަދަން ނިންމީ ކަމަށެވެ. 

އަދި އެ ސްޓެޗޫ ބަހައްޓާނީ އޭނާގެ މިއުޒިއަމްގައި ކަމަށާއި، ސުޝާންތުގެ އާއިލާއިން އެދެފި ނަމަ އާ ސްޓެޗޫއެއް ހަދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް