13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
އެމެރިކާޒް ގޮޓް ޓެލެންޓުގައި ބީޓީއެސް "ޑައިނަމައިޓް" ހުށަހަޅައިދީފި--
އެމެރިކާޒް ގޮޓް ޓެލެންޓުގައި ބީޓީއެސް "ޑައިނަމައިޓް" ހުށަހަޅައިދީފި
Share
ކޭޕޮޕް ބޭންޑު، ބީޓީއެސްގެ ހިޓު ލަވަ "ޑައިނަމައިޓް" އެމެރިކާޒް ގޮޓް ޓެލެންޓް ޝޯގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
Advertisement

މި ލަވައަކީ އެ ބޭންޑުން އިނގިރޭސި ބަހުން ނެރުނު ފުރަތަމަ ލަވަ އެވެ. އެ ލަވައަށް ވަނީ ބޮޑު ކާމީޔާބެއް ލބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. 

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެމެރިކާޒް ގޮޓް ޓެލެންޓުގައި ބީޓީއެސް އިން އެ ލަވަ ހުށަހަޅައިދިން އިރު، ގްރޫޕުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވި އެވެ. 

އާރްއެމް، ޖިން، ސޫގާ، ޖޭ ހޯޕް، ޖިމިން، ވީ އަދި ޖުންގްކޫކު އެ ޝޯގައި ލަވަ ހުށަހަޅައި ދިނީ އެމިއުޒްމަންޓް ޕާކާއި، ރެސްޓޯރެންޓެއް، އަދި ތިއޭޓަރެއް ފެނިގެންދާ ސެޓެއްގަ އެވެ. 

"ޑައިނަމައިޓް" ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ހަފްތާ ބިލްބޯޑް ހޮޓް 100 ގައި ހިމެނިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ބޭންޑުގެ ލަވަ "އައިޑޮލް" ވެސް އެމެރިކާޒް ގޮޓް ޓެލެންޓުގައި ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް