11271
CONFIRMED

DEATHS
10234
RECOVERED
🌏40,729,251
INFECTED
🌏27,846,487
RECOVERED
🌏1,124,027
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސްގެ މަސައްކަތްތެރިއެއް-- ފޮޓޯ: ޕީއޭ މީޑިއާ
އައިސޮލޭޝަންގެ އުސޫލާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 10،000 ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ
Share
އަމިއްލައަށް އައިސޮލޭޓް ވާން ޖެހޭ މީހުން އުސޫލާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 10،000 ޕައުންޑް (ގާތްގަނޑަކަށް 13،000 ޑޮލަރު) ގެ ޖޫރިމަނާއެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

އިނގިރޭސި ހެލްތު ސެކެޓްރީ މެޓް ހޭންކޮކް ވަނީ އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. 

ހޭންކޮކް ވިދާޅުވީ އެންމެން ވެސް އުސޫލުތަކާ އެއް ގޮތަށް އަމަލު ކުރާ ނަމަ އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް ވިސްނަމުން ދަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވާން ފެށުމުންނެވެ. 

އެގޮތުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 4422 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އާއެކު 27 މީހަކު މަރުވެފައި ވެއެވެ. 

ދިހަހާސް ޕައުންޑުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ސެޕްޓެމްބަރު 28 އިން ފެށިގެން ތައާރަފް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ ކޮންޓެކްޓުން އައިސޮލޭޓް ވާން ޖެހެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް