11567
CONFIRMED

DEATHS
10652
RECOVERED
🌏43,907,193
INFECTED
🌏29,731,128
RECOVERED
🌏1,166,240
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ކޮވިޑް19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުން--
އިތުރު 75 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
Share
ރާއްޖެއިން އިތުރު 75 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 75 މީހުންގެ ތެރެއިން 22 މީހުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށެވެ. އަދި 53 މީހުންނަކީ ބިދޭސީން ކަމަށެވެ. 

މިއާއި އެކު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 9724 އަށް އަރާފައެވެ. މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ކޮށް ތިބީ 1424 މީހުންނެވެ. 

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި 686 މީހުން ތިބި ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. އަދި 107 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގައި 73 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިއާއި އެކު ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު ވަނީ 8261 ކަށް އަރާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް