11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް އަދި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ-- ފޮޓޯ: ރޮއިޓާޒް
ނިއުޔޯކުގެ ފުލުހަކު ޗައިނާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު
Share
ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން ކަމުގެ ދައުވާ ނިއު ޔޯކުގެ ފުލުހަކާ ދެކޮޅަށް އުފުލައިފި އެވެ.
Advertisement

އެ ފުލުސް މީހާއަކީ އެމެރިކާ އަސްކަރިއްޔާގެ ރިޒާވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. 

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ބައިމަދަޖީ އަންގްވަންގް އިއްޔެ ވަނީ ލޯންގް އައިލެންޑްގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއިން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ޗައިނާއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ކަންކަން ބަލާފައި ވަނީ ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ ކޮންޒިއުލޭޓުން ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. 

އަންގަވަންގް އަކީ ޗައިނާއަށް އުފަން އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. 2014 އިން ފެށިގެން ޖާސޫސް ކުރި ކަމަށާއި، މަކަރާއި ހިޔާނާތުގެ އިތުރުން ދޮގު ބަޔާން ދިން ކަމަށް ވެސް އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. 

ޖާސޫސް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެމެރިކާއިން އަބަދުވެސް ޗައިނާއަށް ކުރެ އެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މިންވަރު އިތުރެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް