11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ފަރަށް އަރާފައިވާ ލޯންޗް-- ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް
ތިން މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ފަރަށް އަރައިފި
Share
ތިން މީހުންނާއި އެކު ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއް ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ އދ. ހަންފަރުން ފުރައިގެން ކ. ތިލަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި "ސޮނޭވާ-17" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗް ފަރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެ ލޯންޗް ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ވިލެއްސަރު ރިސޯޓްގެ ފަރަށް ކަމަށާއި، އެހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ލޯންޗް ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ތެޔޮ ހުސްވެ އިންޖީން ހުއްޓިގެން ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނި މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނި މިރޭ 07:25 ގައި ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް