11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ކުވޭތުގެ އަމީރު ޝައިހް ސަބާހް އަލް-އަހުމަދު އަލް-ޖަބްރު އަލް ސަބާހް--
ކުވައިތްގެ އަމީރު އަވަހާރަވެއްޖެ
Share
ކުވައިތްގެ އަމީރު ޝައިހް ސަބާހް އަލް-އަހުމަދު އަލް-ޖަބްރު އަލް ސަބާހް އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ކުވައިތްގެ އަމީރު ސަބާހް އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ 91 އަހަރެވެ. 

މެދު އިރުމަތީގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ވަރުގަދަ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަމީރު ސަބާހް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އާލާސްކަންފުޅުގެ ސަބަބުން ކުވައިތްގެ ވެރިކަން މިހާރު ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ ކްރައުން ޕްރިންސް ޝެއިހް ނަވާފް އަލް އަހުމަދެވެ.

އާލަސްކަންފުޅުގެ ސަބަބުން އަމީރު ސަބާހް ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަމީރުގެ ހާލާއި ގުޅޭގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ކުވައިތް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބޭރު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަމީރު ސަބާހް ކުވައިތްގެ އަމީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ވަނީ އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަން 40 އަށްވުރެއް ގިނަ އަހަރު ކުރައްވާފައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް