މާލޭގެ މަގުމަތި-- ފޮޓޯ: ފުލުހުން
މަސްތުވެގެން ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
Share
މަސްތުވެގެން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން އެެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށް ބެލެވޭ އެމީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެ އެވެ. 

ބިދޭސީ އެމީހާ މަސްތުވެގެން ހުއްޓާ ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯތަކެއް ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. 

މީގެ ކުރިން ވެސް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން މީހުން މަގުމަތީގައި އުޅެނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށަށް ގެންދެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް