ރާއްޖެއިން ފެނުނު ކަނޑޫ ގަސް--
ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ މެންގްރޫވްގެ ބާވަތެއް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ
Share
ދުނިޔެއިން ނެތިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ބާވަތެއްގެ މެންގްރޫވެއް ކަމަށްވާ، ބުރުގެރިއާ ހެނެސީ، ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ އެވެ.
Advertisement

މުޅިން އަލަށް މިބާވަތުގެ ގަހެއް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާކަން ހާމަކޮށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ގަސް ފެނިފައި ވަނީ، ހއ. ކެލާ އިން ކަމަށެވެ. އެ ރަށުން އޭގެ އަށް ގަސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. 

އަދި މީގެ ކުރިން ހެދިފައިވާ ސާވޭތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް 2010 ވަނަ އަހަރާއި ހަމަޔަށް ކުރީ އޭގެ އެންމެ 200 ގަސް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާއަކުން އެ ބާވަތް ފެނިގެންދިޔައިރު މިއީ އައިޔޫސީން، ދުނިޔެއިން ނެތިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ގަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ ބާވަތެއްގެ ގަހެކެވެ.

ރާއްޖެއިން މުޅިން އަލަށް އެ ބާވަތް ފެނުނީ ކެލާ ކަނޑޫފާ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް