އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މީގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރުން-- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އޭސީސީ މިއަދު މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
Share
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރުން މިއަދު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މިއަދު ހާޒިރު ކުރަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ހެނދުނު 11:00 އަށެވެ. 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކުރާއިރު މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ފާޑުކިޔުން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔަ ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވެސް މެމްބަރުން ވަނީ މާލޭސިޓި މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އެދި އޭސީސީން ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުން އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ބޮޑެތި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ލަސްކަމަށް ބުނެ އެކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަނީ އޭސީސީގެ މެމްބަރުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ނާގާބިލު ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފަ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް