13070
CONFIRMED

DEATHS
12001
RECOVERED
🌏64,508,175
INFECTED
🌏41,492,849
RECOVERED
🌏1,492,989
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
މަހްލޫފު އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެކްސްކޯއާ އެކު
އައިއޯއައިޖީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފި
Share
އައިއޯއައިޖީ 2023 އާ ގުޅޭ އިތުރު ބައްދުލުވުމެއް ކުޅިވަރު ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ބާއްވައިފިއެވެ. ވަޒީރު ބައްދަލު ކުރެއްވީ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ އެވެ.
Advertisement

އައިއޯއައިޖީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެކްސްކޯއާ ވަޒީރު ބައްދަލު ކުރެއްވި އިރު، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާ ކަމަށްވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ދަތުރު ކުރިއިރު، އަދި އެތައް މެޑައްޔެއް ހޯދައި އެކަން ފާހަގަ ކުރި އެއްވެސް ތަނަކުންވެސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދެއް ނުފެނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަގާމާ އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ހަވާލުވިފަހުން، އެމްއޯސީން ވަޒީރާ ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް