11232
CONFIRMED

DEATHS
10200
RECOVERED
🌏39,899,915
INFECTED
🌏27,421,217
RECOVERED
🌏1,112,599
DEATH
🌏69%
RECOVERY RATE
ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން--
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10000 އިން މައްޗަށް
Share
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،097 އަށް އަރައިފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު 102 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ޖުމްލަ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،097 އަށް އަރާފަ އެވެެ. 

އަދި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހަކަށް ބަލި ޖެހި، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11،178 އަށް އަރާފަ އެވެ. އަދި އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1138 ގައި އުޅޭއިރު ފެސިލިޓީތަކުގައި ތިބީ 368 މީހެކެވެ. 

އަދި މިހާރު ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 36 ގައި އުޅޭއިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނީ 43 މީހަކަށެވެ.

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް