11505
CONFIRMED

DEATHS
10524
RECOVERED
🌏42,562,830
INFECTED
🌏28,700,990
RECOVERED
🌏1,149,202
DEATH
🌏67%
RECOVERY RATE
ޕާޔަލް ގޯޝް--
އިންޑިއާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ތާއީދު ޕާޔަލްއަށް
Share
އިންސާފު ހޯދުމަށް އެކްޓްރެސް ޕާޔަލް ގޯޝް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރައީސް ރާމްދާސް އަތަވަލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ޕްރޮޑިއުސަރު އަނޫރާގް ކަޝްޔަޕްއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ ޕާޔަލް ވަނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އަދި އިންސާފު ހޯދުމަށް އޭނާ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ފިލްމު ޑިރެކްޓު ކުރުމުގައި ވެސް އުޅޭ އަނޫރާގް ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. 

އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު މި ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރައީސް ރާމްދާސް ވިދާޅުވީ ޕާޔަލްއަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ ކުރިން އާއްމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ޕާޔަލް ވަނީ އަނޫރާގް އޭނާއަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ގޮތް ކިޔައިދީފަ އެވެ. އަދި ޕާޔަލް އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމުން އޭނާއާއެކު ކުރިން އުޅުނު އެހެން އަންހެން ތަރިންގެ ވާހަކަތައް އަނޫރާގް ކިޔައިދިން ކަމަށް ވެސް ޕާޔަލް ބުނެފައި ވެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް