ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް--
އިންޑިއާ އައުޓް ނަމުގައި އުޅެނީ ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތުން ސަލާމަތް ވާން: އާޒިމް
Share
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އިސް ބޭފުޅުން "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނު ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތް ވާން ކަމަށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

އެމްޑީޕީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނެރޭ "ހަބަރު ސިޓީ" އަށް ލިޔުއްވި "ތިޔަ ފަރިހި ބާވެއްޖެ" ލިޔުމުގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ގެ ނަމުގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް "ދައުވާ އައުޓް" ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އާޒިމް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތް ވާން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ލީޑަރުންގެ ނަން ވެސް އާއްމު ކުރައްވާފަ އެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ. 

  • ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
  • ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު
  • ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޣައްސާން މައުމޫން 
  • ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް
  • ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް 
  • ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން
  • ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް
  • ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ހިފައި މިލިޓަރީ ބޭސް ހެދުމަކީ އިންޑިއާއަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅުގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންވީ ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުން ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާ އާއެކު ބޭއްވި ގުޅުމަށް ވެސް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް