11358
CONFIRMED

DEATHS
10382
RECOVERED
🌏41,641,309
INFECTED
🌏28,271,838
RECOVERED
🌏1,136,503
DEATH
🌏68%
RECOVERY RATE
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-- ފޮޓޯ: ކޭއޯ
ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް
Share
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެޗްއީއޯސީން މިއަދު ބުނީ ކުޅުދުއްފުށިން މިމަހު ފެނިފައިވާ ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަދި ޓެސްޓިންއާ ގުޅިގެން ރޭ ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން އަންނައިރު އެޗްޕީއޭ އާއި ޓާސްކް ފޯހުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއެކު ވަނީ ގައިޑަންސް ދެވިފައި ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރަށް ބުނީ މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ގޮތުން ރަށުގައި ވަނީ ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނެއް ކަމަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގައި އޮތްއިރު އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް