އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް--
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
Share
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މާލޭގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން މިރޭ ބުނި ގޮތުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ލިބިފައިވާ ޒަހަމްތަކަކާއެކު އޭޑީކޭ އަށް މީހަކު ފަރުވާ ހޯދަން ގޮސްފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިރޭ 22:51 ގައި އެކަން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. 

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެމީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ނޭނގެ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް