ފ. ދަރަނބޫދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ
ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރުގެ 25 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
Share
ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 25 ޕަސަންޓު ނިމިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

އެ މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ 25 ޕަސަންޓު ނިމިފައި ވާއިރު، މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 81 ޕަސަންޓު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ.

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް 38،600 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބަނދަރު ފުންކޮށް، 196 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށިލައި، 410 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރު ތޮށިލައި، 64 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖަހަން ޖެހެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމާއި، 2500 އަކަ މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުން ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ.

ޖުމްލަ 38.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންނެވެ. އެމްޓީސީސީން މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 27 މޭ ގައެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް