އެމްޓީސީސީއިން ވ. ފެލިދޫގައި ހެދި ބަނދަރު--
ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީން 11 މަޝްރޫއެއް އެއްކޮށް ނިންމައިފި
Share
މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން 11 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement

އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ޖުލައި މަހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް 12 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އަލަށް ފަށާފައި ވެއެވެ. 

އެ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި 11 މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާފައި ވާއިރު، 70 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެ. 

ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ނިންމި މަޝްރޫއުތައް:

  • ވ. ފެލިދޫ ބަނދަރު ޑިޒައިންކޮށް ހެދުން
  • ގދ. ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދުގެ ކީ ވޯލް ޑިޒައިންކޮށް ހެދުން
  • ހއ. ކެލާ ބަނދަރު ފޭސް ދޭއް 
  • ލ. މާބައިދޫ ބަނދަރުގެ އާ ޗެނަލް
  • ސ. ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް 
  • ރ. ވަންދޫ ބަނދަރު މަރާމަތު ކުރުމާއި ފުންކުރުން
  • ސ. ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް
  • ނ. ފޮއްދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓްރަކްޗާ ޑިޒައިންކޮށް ހެދުން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި އެކަނިވެސް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް އެމްޓީސީސީން ނިންމާފައި ވާއިރު، އިތުރު މަޝްރޫއުތައް އެކި ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ. 

100%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް