އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޕާކިން ޒޯން ކައިރި- ފޮޓޯ: ސީއެންއެމް
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޕާކިން ޒޯނުން ފެނުނީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫން: ފުލުހުން
Share
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޕާކިން ޒޯނުން ރޭ ފެނުނީ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ޕާކިން ޒޯނުގައި ރޭ ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވަނީ އެތަނުގައި ގޮތް ނޭނގޭ އެއްޗެއް އޮތްކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

އެކަމަކު އެއީ ނުރައްކާތެރިއެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެެ. 

އެގޮތަށް ފުލުހުން ހާމަކުރިއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވި ވީޑިއޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި އެވެ. އެކަމެއް ހިނގާފައި ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ބަޔަކު ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށެވެ. 

50%
ކަމުގޮސްފި
50%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް