ސަލްމާން ހާން
ދެ ޑްރައިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ ސަލްމާން އައިސޮލޭޝަނަށް!
Share
މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން ގެ ދެ ޑްރައިވަރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަށް ދާން ޖެހުނުއިރު ސަލްމާން އާއިއެކު އޭނަގެ އާއިލާވެސް ތިބީ އައިސޮލޭޝަން ގައެވެ.
Advertisement

ބޭރުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސަލްމާންގެ ދެ ސްޓާފަކަށް ދަނީ ބޮމްބޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ދެ ސްޓާފަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ސަލްމާންގެ މުޅި އާއިލާ 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނެއްގައި ތިބިއިރު ސަލްމާ އާއި ސާލިމްގެ ވެޑިން އެނިވާސަރީއަށް އެ އާއިލާ ދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި އެ ސެލެބްރޭޝަން ލަސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

އަދި މި ދުވަސްކޮޅަކީ ސަލްމާންގެ މަޝްހޫރް ރިއާލަޓީ ޝޯ ބިގްބޮސް ވެސް ކުރިއަށް ދާ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުން ސަލްމާން ކުއްލި ގޮތަކަށް އައިސޮލޭޓް ވާންޖެހުމާއިއެކު ބިގްބޮސްގެ ޝޫޓިންއަށް ވެސް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
100%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް