12889
CONFIRMED

DEATHS
11717
RECOVERED
🌏60,973,636
INFECTED
🌏39,069,813
RECOVERED
🌏1,432,047
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ޑޯޓްމަންޑްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހާލާންޑް
ޔޫރަޕުގެ ގޯލްޑަން ބޯއީ އެވޯޑް ހާލަންޑަށް
Share
ޔޫރަޕުގެ ގޯލްޑަން ބޯއި އެވޯޑް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން ތަރި އާލިން ހާލަންޑް ހޯދައިފިއެވެ.
Advertisement

އުމުރުން އެކާވީސް އަހަރުގެ ހާލަންޑް މި އެވޯޑް ހާސިލުކުރީ ބާސެލޯނާގެ އަންސޫ ފަޓީ، ޑޯޓްމުންޑުގެ ޖޭޑަން ސަންޗޯ، ބަޔާން މިއުނިކްގެ އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މޭސަން ގްރީންވުޑާ ވާދަކޮށްގެނެވެ. މިއީ ތިރީސް ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޕެނަލަކުން ހޮވާ ވަނައެކެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގައި ހާލަންޑް އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެގާރަ މެޗުގައި ހާލަންޑްވަނީ އެގާރަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް