12608
CONFIRMED

DEATHS
11599
RECOVERED
🌏59,168,889
INFECTED
🌏37,896,435
RECOVERED
🌏1,396,359
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ޒައިރާ ވަސީމް--
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލި ޒައިރާ އެދެނީ އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ޝެއާ ނުކުރުމަށް
Share
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއެކު "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އިން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ޒައިރާ ވަސީމް ވަނީ ދީނުގެ މަގުގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލާފަ އެވެ.
Advertisement

އެކަން އޭނާ އިއުލާނު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ފޭނުން އަދިވެސް ދަނީ އޭނާގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

އެކަމާ ގުޅިގެން އިންސްޓަގްރާމުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ޒައިރާ ވަނީ އޭނާގެ ފޮޓޯ ޝެއާކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެދިފަ އެވެ. ޒައިރާ ބުނީ ފޮޓޯތައް އިންޓަނެޓުން ނެގުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް އިތުރު އާ ފޮޓޯއެއް އިންޓަނެޓަށް ނުލުމަށް ފޭނުންގެ ކިބައިން އެދޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ޒައިރާ ބުނީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ދިރިއުޅުމުގެ މުޅިން އާ ބާބެއް ފެށުމަށް ކަމަށެވެ.

87%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
7%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
7%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް