12608
CONFIRMED

DEATHS
11599
RECOVERED
🌏59,168,889
INFECTED
🌏37,896,435
RECOVERED
🌏1,396,359
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
ސަލްމާން ހާން--
ސަލްމާން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް!
Share
މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާންގެ ދެ ޑްރައިވަރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނަށް ދާން ޖެހުނުއިރު ސަލްމާން އާއިއެކު އޭނާގެ އާއިލާވެސް ތިބީ އައިސޮލޭޝަން ގައެވެ.
Advertisement

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނަ ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެެ ޓެސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފަ ކަަމަށް ބުނެއެވެ. 

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސަލްމާންގެ ދެ ސްޓާފަކަށް ދަނީ ބޮމްބޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަދިވެސް ފަރުވާދެމުންނެވެ. އަދި އެ ދެމީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަލްމާން ވަނީ އެދިފައެެވެ.

ދެ ސްޓާފަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ސަލްމާންގެ މުޅި އާއިލާ 14 ދުވަހުގެ އައިސޮލޭޝަނެއްގައި ތިބިއިރު ސަލްމާ އާއި ސާލިމްގެ ވެޑިން އެނިވާސަރީއަށް އެ އާއިލާ ދިޔައީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލައި އެ ސެލެބްރޭޝަން ލަސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. 

އަދި މި ދުވަސްކޮޅަކީ ސަލްމާންގެ މަޝްހޫރު ރިއާލަޓީ ޝޯ ބިގްބޮސް ވެސް ކުރިއަށް ދާ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުން ސަލްމާން ކުއްލި ގޮތަކަށް އައިސޮލޭޓް ވާންޖެހުމާއިއެކު ބިގްބޮސްގެ ޝޫޓިންއަށް ވެސް ވަނީ ބުރޫއަރާފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސަލްމާންގެ ކޮވިޑް ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ވުމާއިއެކު ވަރަށް އަވަހަށް ޝޫޓިން ފަށާނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް