13106
CONFIRMED

DEATHS
12154
RECOVERED
🌏65,220,557
INFECTED
🌏41,931,987
RECOVERED
🌏1,506,251
DEATH
🌏64%
RECOVERY RATE
މާފުށި--
މާފުއްޓަށް އަރާއި ފޭބުން މަނާކޮށްފި
Share
ކ. މާފުއްޓަށް އަރާއި ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.
Advertisement

މާފުއްޓަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް އަރާއި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު އެޗްޕީއޭ އިން އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި އެމީހާއާ ބަޔަކު ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާތީ އެވެ. 

އެގޮތުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތަށް އެރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެރަށް އޮންނާނީ މޮނިޓަރިންގަ އެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން މާފުށިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ މާފުށީގައި މިހާރު ވެސް 240 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. 

އެރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް