ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް--- ފޮޓޯ:ސީއެންއެމް
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭ އަދަދު 86 އަށް، ތިން މީހަކު އައިސީޔޫގައި
Share
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 86 އަށް އަރައިފި އެވެ.
Advertisement

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް އަދަދުތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާއިރު އެޗްއީއޯސީން ބުނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި 86 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އަދި އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާއިރު އެމީހުންނަކީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ތިން މީހުން ކަމަށް ބުނެ އެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި 81 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު ލ. ގަމު ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ވެސް ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން އެބަދެ އެވެ. 

އަތޮޅު ތެރެއަށް ބަލާއިރު މިވަގުުތު 12 ރަށެއްގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 12 މީހަކު އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފަސް ދިވެހިން ހިމެނޭއިރު އަނެއް ހަތް މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު 31 ރިސޯޓެއްގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ 54 ފަތުރުވެރިން ތިބިއިރު 155 ރިސޯޓް މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް