އިމާމުންނާއި މުދުމިންގެ ޑިގްރީ ކޯސް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ބަދަލަކަށް ނޭދި ކުރާ ހިދުމަތަށްވުރެ އަގުބޮޑު ހިދުމަތެއް ނެތް: ނައިބް ރައީސް
Share
ބަދަލަކަށް އެދުމެއްނެތި، ކުރާ އިންސާނީ ހިދުމަތަށްވުރެ އަގުބޮޑު ހިދުމަތެއް ނެތްކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ވޮލެންޓިއަރުންގެ ދުވަސް ނުވަތަ ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ ދަރުމަވެރިންނަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، "ބަދަލަކަށް އެދުމެއްނެތި، އަމިއްލަ ރުހުމުގައި ހެޔޮހިތުންކުރާ އިންސާނީ ހިދުމަތަށްވުރެ ވަކިން އަގުބޮޑު ހިދުމަތެއްނެތް" ކަމަށެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ދަރުމަވެރިންގެ ދީލަތި ހިދުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މިއަހަރުގެ ދަރުމަވަންތަ ދުވަހުގެ ޝިޔާރަކީ "ޓު ގެދާ ވީ ކޭން ތުރޫ ވޮލެންޓިޔަރިން" މިއެވެ. ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރަން ނިންމީ އދ. ގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން 17 ޑިސެމްބަރު 1985 ގައެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް