2517
CONFIRMED
13
DEATHS
2180
RECOVERED
🌏12,066,045
INFECTED
🌏6,609,462
RECOVERED
🌏550,135
DEATH
🌏55%
RECOVERY RATE
ކައިލީގެ ކޮސްމެޓިކްސް ކުންފުނި ވިއްކާލަން ނިންމައިފި
Share
މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކްސް ކުންފުނި 600 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.
Advertisement
މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ކައިލީ ޖެނާގެ ކޮސްމެޓިކްސް ކުންފުނި 600 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކައިލީގެ "ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސް" އަދި "ކައިލީ ސްކިން" ގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ދެން އޮންނާނީ "ކޯޓީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުގަ އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކައިލީ ބޭނުން ވަނީ އެ ކޮސްމެޓިކްސް ކުންފުންޏަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބާރުގަދަ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން އޭނާއަށް 2018 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 360 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނެވެ. ކައިލީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު ބިލިއަނަރު ވެސް މެއެވެ.

ކައިލީގެ ކުންފުނި 2015 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދީ ލިޕްސްޓިކް ވިއްކުމަށެވެ. އެއަށްފަހު މޭކަޕާއި ހަމާ ގުޅުން ހުރި އުފެއްދުންތަކެއް މިހާރު ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

ކުންފުނި ވިއްކާލުމުން 51 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނާނީ ކޯޓީ އަށެވެ. އެއީ މެކްސް ފެކްޓާ އަދި ހިއުގޯ ބޮސް ފަދަ ބްރޭންޑްުތައް މެނޭޖު ކުރާ ކުންފުންޏެވެ.
0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް