އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދެއް
ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި
Share
ގއ. އަތޮޅުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބުނު ކުއްޖަކަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ކޯސްޓުގާޑުގެ އެހީގައި އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.
Advertisement

ގއ. މާނަގަލާ ކައިރިން އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ހާލު ދެރަވި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ކޯސްޓުގާޑަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 01:50 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެ އެވެ. 

އެކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓުގާޑް ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ކުއްޖާއަށް އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވަނީ އެ އަތޮޅު ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ގެނބުނު ކުއްޖާގެ ހާލަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ސާފުވާ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް