ތިލަފުށި--
ދޯންޏެއްގެ ފަލްކާ ތެރެއަށް މީހަކު ވެއްޓިގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި
Share
ތިލަފުށީގައި އޮތް "ދިރުން" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިއެއް އެދޯނީގެ ފަލްކާ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން އަވަސް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ، ތިލަފުށީ ބަންދަރުގައި އޮތް "ދިރުން" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފަޅުވެރިއެއް، އެދޯނީގެ ފަލްކާ ތެރެއަށް ވެއްޓި އަނިޔާވެގެން ސިއްހީ އަވަސް ފަރިވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 19:08 ހާއިރު ކަމަށާއި، އެމީހާ މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފްގެ މާލެ އޭރިއާގެ ކޯސްޓް ގާޑު ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް