ކަންގަނާ އަދި ޖާވިދު އަހްތަރު--
ޖާވިދު އަހްތަރު ހުށަހެޅި ކަންގަނާގެ މައްސަލަ ބަލަން ކޯޓުން އަންގައިފި
Share
ބޮލީވުޑުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖާވިދު އަހްތަރުގެ އަގުވެއްޓޭ ފަދަ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަކަތަކެއް އެކްޓްރެސް ކަންގަނާ ރަނައުތު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ކޯޓަކުން އަންގައިފި އެވެ.
Advertisement

އަހްތަރުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ޑިސެމްބަރު 3 ގައެވެ. އިއްޔެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ފުލުހުންނަށް އަންގާފައި ވަނީ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތުގެ މަރަށް ފަހު ކަންގަނާ ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި ދެއްކި އެ ވާހަކަތަކުގެ ވީޑިއޯ މިހާރު ވަނީ ވައިރަލްވެފަ އެވެ.

ރިޕަބްލިކް ޓީވީއަށް ދިން އެ އިންޓަވިއުގައި ކަންގަނާ ވަނީ އަހްތަރުއާ ގުޅުވައިގެން ސާބިތު ނުހިފޭ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯ ފެނި ހައިރާންވި ކަމަށް އަހްތަރު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

ސުޝާންތު އަމިއްލައަށް މަރުވާން މަޖުބޫރު ކުރުވި "ގޭންގުގެ" މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަންގަނާ ވަނީ އަހްތަރު ސިފަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އަހްތަރުގެ އަބުރަށް އުނިކަން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް