ފޮޓޯ: ކަރެކްޝަންސް
ކަރެކްޝަންސަށް 22 އަހަރު ހިދުމަތްކުރި އާތިފާ ނިޔާވެއްޖެ
Share
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއަށް 22 އަހަރު ހިދުމަތްކުރި، އާތިފާ ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.
Advertisement

ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ އޭނާއަކީ އެތަނުގެ ސަޕޯޓް ސާވިސް އޮފިސަރު 2 ގައި ހުރި މީހެއް ކަމަށެވެ. 

އުމުރުން 50 އަހަރުގައި އާތިފާ ނިޔާވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެ އެވެ. 

ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ މި ހިތާމަވެރި ވަގުތުގައި ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުންގެ ނަމުގައި އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފަ އެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
18%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
82%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް