ރަޖްނީ ކާންތު
ރަޖްނީ ކާންތު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
Share
މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑް އެކްޓާ ރަޖްނީ ކާންތު ބްލަޑް ޕްރެޝަރު މާބޮޑަށް މަތިވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
Advertisement

ހައިދުރަބާދުގައި ހުންނަ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބީޕީއަށް ފަރުވާހޯދުމަށްފަހު މިހާރު އޭނަ ވަނީ ގެޔަށް ދޫކޮށްލާފަކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެއެވެ.

ބީޕީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓި ގެޔަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު މުޅި ހަފްތާ އެެެއްކޮށް ބެޑް ރެސްޓް ނެގުމަށް ރަޖްނީއަށް ޑޮކްޓަރު ވަނީ އަންގާފައެވެ. 

ރަޖްނީ އެޑްމިޓްކުރީ ޓެންޝަން ބޮޑުވެ، ބީޕީ މާބޮޑަށް މަށްޗަށް ދިޔުމުންކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރެއެެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް