ލެކިއުޓް: -
"2021 ނައު" ނަމުގަ އާ އަހަރުގެ ޕްރޮމޯޝަން ލެކިއުޓް އިން ފަށައިފި
Share
އޮރިޖިނަލް ސެންޓުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު "ލެކިއުޓުން" އިން "2021 ނައު" ނަމުގައި އާ އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިއުމުގެ ގޮތޮން ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
Advertisement

ޑިސްމްބަރު 15 ޖެނުއަރީ 15 އަށް ކުރިޔަށްދާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ޑިސްކައުޓް އަގުގައި ސެންޓު ލިބުމުގެ އިތުރުން 1000 ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް 15 އެމް.އެލްގެ ސެންޓުފުޅިއެއް ހަދިޔާއަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

your image ލެކިއުޓް: -

ލެކިއުޓުން މައުލޯމާތުދޭގޮތުގައި ނިއު އިޔަރއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގިފްޓްގަންނަ ފަރާތަކަށް އަގުހެޔޮ ސެންޓް ޕެކްސްގެ އިތުރުން، އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 31 ޑިސެމްބަރ ވަނަ ދުވަހު ފްރެޝް ފިނިފެންމާ ހަދިޔާކުރުންވެސް އޮންނާނެއެވެ.

your imageފިލޯސޮފީ ސެންޓު

ލެކިއުޓުންވަނީ ރާއެޖޭގެ މާކެޓަށް މުޅިން އަލަށް "ޓިފަނީ" އަދި "ފިލޯސޮފީގެ" ސެންޓް ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ.

ޓިފަނީއެކީ 1837 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި މުޅި ދުނިޔެއަށް ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. "ފިލޯސޮފީ"އަކީ މިލޭނިއަލްސްގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވި 1996 އަހަރު އުފެދުނު ބްރޭންޑެކެވެ.

your imageޓިފަނީ ސެންޓު

50%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
50%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް