އަނީތާ--
އަނީތާގެ ބޭބީ ބަންޕް ފެންނަ ލޯބި ފޮޓޯއެއް
Share
ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި މަޝްހޫރު ޑްރާމާ، ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތެއިން އިން ޝަގުންގެ ރޯލުން މަގްބޫލުވި އަނީތާ ހަސަނަންދާނީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސަޕްރައިޒެއްދީ، އޭނާ ބަނޑުބޮޑުކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.
Advertisement

މިއީ އެމީހުންގެ ކައިވެންޏަށް ލިބޭ ފުރަތަމަ ދަރިއަށް ވާއިރު މި ފަހުން އަނީތާ ދަނީ އޭނާގެ ބަނޑުބޮޑު ލޯބި ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

އެގޮތުން މި ފަހުން އޭނާގެ ބޭބީ ޝަވާގެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ އަނިތާ އިއްޔެ ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ބިކިނީއެއްގައި ލޯބި ފޮޓޯއެއް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. 

your imageއަނީތާގެ ބޭބީ ބަންޕު

ބޭބީ ބަންޕް އެ ފޮޓޯއިން ރީތިކޮށް ފެންނައިރު އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގެ ގޮތުގައި އަނިތާ ބުނެފައި ވަނީ "މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށެވެ. އަސްލު ބަތަލުންނަކީ އަންހެނުންނެެވެ. ވާހަކަ ނިމުނީ،" މިހެންނެވެ.

މި އަހަރު ތެރޭ ބަނޑުބޮޑުވި އަދި މިހާރު ވިހަން ތައްޔާރުވެފައިވާ އަނުޝްކާ ވެސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކަޅު ބިކިނީއެއްގައި ބޭޕީ ބަންޕު އާއްމުންނަށް ދައްކާލާފަ އެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
33%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
33%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް