ads
މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު--
ސޫދާންގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފޮނުއްވައިފި
ސޫދާންގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ސޫދާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އުމަރު ގަމަރަލްދިން އިސްމާއީލްއަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ސޫދާންގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި ސޫދާން އާއި ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރި ގުޅުން ކުރިއަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އުތުރު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސޫދާން އަށް މިނިވަންކަން ލިބުނީ 1956 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް