ވިސާމް--
37 ވިޔަފާރިއެއް އުވާލައިފި
Share
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 31 ވިޔަފާރިއެއް އެ މިނިސްޓްރީން އުވާލައިފި އެވެ.
Advertisement

ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އަށް ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ 37 ވިޔަފާރިއެއް އުވާލާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަކީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިހާތަނަށް 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުންޏެއް އުވާލާފަ އެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލައިފައި ވަނީ އަމިއްލަ އެފަދަ ފަރާތްތައް އެދާއިރާ އަށް ނެރެ އެމީހުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް