ބުރުނި--
ބުރުނީގައި މީހަކު ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެ މަގުމަތީގައި!
Share
ތ. ބުރުނީގައި ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލާ ހިލާފުވެފައިވާ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ބުރުނިން ސީއެންއެމްއަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި އެމީހާއަކީ މީގެ ތިން ދުވަސްކުރިން އެރަށް ކަރަންޓީނުވާން އައި އެ އަތޮޅު ވިލުފުށީ މީހެކެވެ. މާލެއިން ބުރުންޏަށް ކަރަންޓީނުވާން ދިޔަ އެމީހާ، މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރުއްސުރެ ބޭރުގައި އުޅޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. 

އެގޮތުން މިވަގުތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އެމީހާ ހުރިއިރު ބުރުނީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ ޑެސްކްގެ ފަރާތުން ވެސް އަންނަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކުން ފުލުހުން އެރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ. 

"ފުލުހުން އޭނާ ފަހަތުން ގޮސް، ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ގެންގޮސްފައި ހުރީ މިހާރު. އޭނާ ރަށު ތެރެއަށް ދިޔަ ނުދީ އޭނާ ފަހަތުން ފުލުހުންނާއި ކައުންސިލުން ވެސް އެބަ އުޅޭ،"

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ރަށްރަށުން ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް މީހުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އުޅެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެ އެވެ. 

 

0%
ކަމުގޮސްފި
100%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް