ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދު--
ޕެލެޓް ވެއްޓި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި
Share
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބިއްލޫރި ޕެލެޓެއް ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފަރުވާއަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި އެވެ.
Advertisement

ސީއެންއެމްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ބުނީ ޕެލެޓެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަނީ މިހާރު ފަރުވާއަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ދެވަނަ މީހާއަށް އަދިވެސް ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެމީހާއަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަން ފްރެކްޗާ ވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް މިހާރު ފަރުވާދެނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އީއެންޓީ ވޯޑްގައި ކަމަށް އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

މި މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ބިއްލޫރި ޕެލެޓް ވެއްޓުމުން އަނިޔާވި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް ފަރުވާއަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔެއީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުންނެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
100%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް
ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް