ގްރީންގެ ކެޕްޓަން ރިލްވާން ވަހީދު
ގްރީންގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން
Share
ދިވެހި ޕްރިމިއަ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ވާދަކުރި މެޗުން ގްރީން މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ގްރީނުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެއް ލަނޑު ސުން ލަނޑުންނެވެ.
Advertisement

ދަ ގްރާންޑޭގެ މައްޗަށް ގްރީނުން މި ހޯދި ކާމިޔާބަކީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ގްރީންއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. ދަ ގްރާންޑޭ ކޮޅަށް ގްރީނުން ޖެހި ލަނޑު ޖެހީ ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް އެންހޭލް މުނޯޒެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ މި ލަނޑާއެކު މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ވެސް ހޮވުނީ މުނޯޒްއެވެ. 

ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް ގްރީނުން ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދި އިރު މި މެޗަކީ ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗުވެސް މެއެވެ. ގްރީން ދެން ކުޅޭނީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. 

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް