ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)-- ފޮޓޯ: ޖޭއެސްސީ
ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ފުރުސަތު ނުދިން މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަަލަނީ
Share
ގާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.
Advertisement

ޖޭއެސްސީން ބުނީ މި މައްސަލައަކީ ސ. މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރްރޭޓް ކޯޓަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ގެނައި މީހަކަށް އެ ފުރުސަތު ހަނިކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.  

އެ މައްސަލަ ބެއްލެވީ އެ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ނަފީސް ހުސައިން އެވެ. 

"އިބްރާހިމް ނަފީސް ހުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމަށް ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ތަހްގީގް ކޮމެޓީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައި،" ޖޭއެސްސީގެ ބަޔާނެއްގައި ވެއެވެ. 

ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހަކު ދިފާއުވުމަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެ އެވެ. އަދި ގާނޫނީ ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވެސް ގާނޫނީ ވަކީލުން ހަމަޖައްސައި ދޭން ޖެހެ އެވެ.  

67%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
33%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް