ނާއިރާ އަދި ކާރްތިކް
ނާއިރާ އަދި އަނބުރާ އަންނާނެ!
Share
ސްޓާ ޕްލަސްއިން ދައްކާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ގެ ބަތަލާ ނާއިރާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ދެއްކި އެޕިސޯޑްގައި މަރުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާ ކާރްތިކް ވަނީ ހިތާމައިގެ ތެރެއައް ގެނބި ގެއްލިފައެވެ.
Advertisement

ނާއިރާގެ ރޯލް ކުޅޭ ޝިވާންގީ ޖޯޝީ އެ ސީރީޒްއިން ވަކިވީތޯ އެއީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ސުވާލެކެވެ.

މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ވެގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ހަބަރަކަށެވެ. އެ ސިރީޒްގެ ޑައިރެކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އަދި ނާއިރާ އަނބުރާ އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝިވާންގީ އެ ސީރީޒްއިން ވަނި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ޑައިރެކްޓަރުން މައުލުމާތު ދެއެވެ.

ނާއިރާ އަނބުރާ އަންނައިރު ބެލުންތެރިންނަށް ބޮޑު ޝަޕްރައިޒް އެއްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ.

your imageކާރްތިކް އަދި ނާއިރާ

ސްޓާ ޕްލަސްއިން ދައްކާ "ޔޭރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ" އަށް މިހާރު 12 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު ޖުމްލަ 3300 އެޕިސޯޑް ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދީފަ އެވެ.

އެ ސީރިޒްއަކީ ބެލުންތެ ރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ސީރީޒްއަކައް ވީނަމަވެސް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދަނީ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާ ހޭ" ނިމޭނެ ދުވަހަކަށެވެ.

32%
ކަމުގޮސްފި
58%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
5%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
5%
ވަރަށް ސަލާމް
ގުޅުންހުރި މައުލޫތައް